Tidigare Nytt

VindByar ekonomisk förening

Tidigare Nytt

Information om genomförandet av VindByars  föreningsstämma 

(2021-01-27)

VindByar ska enligt antagen mötesplan genomföra Föreningsstämma


måndag 8 mars 2021, kl 19.00.


Pga pågående coronapandemi är det inte möjligt att arrangera föreningsstämman som fysiskt möte.

Stämman kommer istället att genomföras digitalt genom att använda programvaran Skype.


Slutlig kallelse med dagordning och information om hur man ansluter till mötet skickas ut till röstberättigade senast 22 februari. Dagordningen sätts samtidigt upp för kännedom på Mörttjärns, Springlidens och Lainejaurs anslagstavlor. 

Kallelse till föreningsstämma


Tid: Måndag 11 mars 2019 kl 18.00


Plats: Byastugan i Springliden


På programmet:


1. Vi börjar med att äta köttsoppa!

2. Information om vindkraftparkerna

3. Styrelsen redogör för vad vi hittills åstadkommit med bygdepengen

4. Föreningsstämma med upplägg enligt stadgarna


Alla boende i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur är välkomna till stämman.

Anmäl senast 7 mars till Annette, 0953-50030, om du vill äta köttsoppa!


Se inbjudan som anslås på byarnas anslagstavlor

Kallelse till föreningsstämma


Tid: Måndag 13 mars 2017 kl 18.00


Plats: Byastugan i Springliden


På programmet:


1. Vi börjar med att äta köttsoppa!

2. Information om vindkraftparkerna

3. Styrelsen redogör för vad vi hittills åstadkommit med bygdepengen

4. Föreningsstämma med upplägg enligt stadgarna


Alla boende i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur är välkomna till stämman.

Anmäl senast 9 mars till Barbro, 0953-50022 om du vill äta köttsoppa!


Se inbjudan som anslås på byarnas anslagstavlor

Kallelse till föreningsstämma


Tid: Måndag 14 mars 2016 kl 18.00


Plats: Byastugan i Springliden


På programmet:


1. Vi börjar med att äta köttsoppa!

2. Information om vindkraftparkerna

3. Styrelsen redogör för vad vi hittills åstadkommit med bygdepengen

4. Föreningsstämma med upplägg enligt stadgarna


Alla boende i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur är välkomna till stämman.

Anmäl senast 10 mars till Barbro, 0953-50022 om du vill äta köttsoppa!


Se inbjudan som anslås på byarnas anslagstavlor

Kallelse till föreningsstämma


Tid: Måndag 16 mars 2015 kl 18.00


Plats: Byastugan i Springliden


På programmet:


1. Vi börjar med att äta köttsoppa!

2. Skellefteå Krafts informerar om

-  hur vindkraftsparken går

-  vilka planer Skellefteå Kraft har för att minska antalet strömavbrott i framför allt Springliden och Mörttjärn

3. Styrelsen redogör för vad vi hittills åstadkommit med bygdepengen

4. Föreningsstämma med upplägg enligt stadgarna

Alla boende i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur är välkomna till stämman.

Anmäl senast 13 mars till Barbro, 0953-50022 om du vill äta köttsoppa!


________________________________________________________________________


VindByars utvecklingsinsatser under 2012


VindByar, ek förening har under 2012 bidragit till utvecklingen i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur genom att:

•hyra byastugorna för utvecklingsmöten

•köpa ny och modern badbrygga till badplatsen på Lainejaurudden

•installera jordvärme och golvvärme i byastugan i Springliden

•ta delar av kostnaden för att förlänga elljusspåret i Springliden

•anlägga grillplats intill byastugan i Springliden


Stora satsningar alltså på Springliden det här året. Kommande år är det tänkt att satsningar i Mörttjärn och Lainejaur ska prioriteras!


_________________________________________________________________________


SPFs veteraner gjorde studiebesök hos Vindbyar


Läs hela  artikeln om SPFs studiebesök hos Vindbyar den 30 maj !


Läs mer>>>>

_________________________________________________________________________

 

Allmänhetens dag 28 april


Lockade ett 100-tal som kom i två bussar upp till vindkraftverk nr 11 på Storliden!


Besökarna fick först information om vindkraftparkerna av Skellefteå Kraft, sen möjlighet att kika in i ett av kraftverken.


Byaföreningarna i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur serverade därefter kaffe och kaka!


________________________________________________________________________


Kallelse till ordinarie föreningsstämma verksamhetsåret 2011


Tid: 19 mars 2012 kl 19.00


Plats: Springlidens byastuga


Information om


• planerad invigning av vindkraftsparkerna

• nya stadgarna mm

• förslag att köpa pensionärshus

• info om planer att plantera fisk

• hyresavtal med byaföreningarna


Därefter genomförs ordinarie föreningsstämma.

________________________________________________________________________


Alla arton vindkraftverk är nu i drift


(dec 2011)


Innebär att de flesta vindkraftsbyggarna har åkt härifrån. De som är kvar är i huvudsak personal från Nordex, Skellefteå Kraft och SEU.


Vid det nybyggda ställverket mellan vindkraftsparkerna finns personalutrymmen och kontor för kvarvarande vindkraftsbyggare och driftpersonal.


________________________________________________________________________


VindByar har fått nya stadgar


(2011-10-24)


Nu har Bolagsverket godkänt Vindbyars nya stadgar.

 

Läs mer >>

________________________________________________________________________


Föreningsstämma 17 mars 2014


Boka in VindByars föreningstämma måndag


17 mars 2014.


Mer info kommer senare!

________________________________________________________________________

 

Kallelse till föreningsstämma!


Tid: Måndag 18 mars 2013 kl 18.00


Plats: Byastugan i Springliden


På programmet:


Vi börjar med att äta köttsoppa!

Skellefteå Krafts ledning berättar om hur vindkraftsparken går – och förhoppningsvis att man uppskattar samarbetet med oss

Styrelsen redogör för vad vi hittills åstadkommit med bygdepengen

Föreningsstämma med upplägg enligt stadgarna

Anmäl senast 15 mars till Barbro, 0953-50022 om du vill äta köttsoppa!


________________________________________________________________________


Läs rapporten "Vindkraft i sikte" !


Utredningen har ställt sig frågan "Hur påverkas fastighetspriserna vid etablering av vindkraft?"


Läs mer>>>>>>


________________________________________________________________________

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma


verksamhetsåret 2010Tid: 25 april 2011 kl 19.00


Plats: Springlidens byastuga


Information om


• Byggläget

• Nya stadgar


• Länsprojekt för elnät för vindkraft


Därefter genomförs ordinarie föreningsstämma.


________________________________________________________________________


Jättekranen är på plats!


Nu är kranen, som ska användas för att montera vindkraftverken, på plats!


Kranen som just nu står mitt uppe på Jokkmokksliden kan ses från långt håll och det kommer naturligtvis vindkraftverken också att göra.

________________________________________________________________________


Läs Skellefteå Kraft Elnäts miljö-konsekvensbeskrivning


för nyanläggning av145 kV-luftkraftledning från Lainejaur till Rackejaur


________________________________________________________________________


Kallelse till ordinarie föreningsstämma


28 februari 2010


Tid: 28 februari kl 18.00


Plats: Springlidens byastuga


Information om


• Byggläget

• Avtalsförslaget för ersättning till Springliden, Mörttjärn och Lainejaur

• Nya stadgar

________________________________________________________________________


Nu har bygget på Jokkmokksliden börjat!


(2010-02-18)


På vägen upp till berget syns spåren av den första grävmaskinen! Fler lär komma!

________________________________________________________________________


Kallelse till extra föreningsstämma


10 januari 2010


Styrelsen för VindByar ek förening kallar till extra föreningsstämma för att behandla styrelsens förslag till avtal med Skellefteå Kraft om


- årlig intrångsersättning


istället för

- andelsförening för hyra av kapacitet i vindkraftspark


Tid: 10 januari kl 18.00


Plats: Springlidens byastuga


Fast boende i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur samt medlemmar i VindByar är välkomna till mötet.

Dagordningen för mötet skickas ut till dessa.

________________________________________________________________________

 

Kallelse till föreningsstämma 23 augusti 2009


VindByar Ekonomiska förening kallar till första ordinarie föreningsstämma


Tid: 23 augusti, kl 18.00


Plats: Springlidens byastuga


Läs mer:


- Affisch


- Kallelse och handlingar för mötet


________________________________________________________________________


Samråd om kraftledningar för vindkraft


Skellefteå Kraft genomförde den 24 maj 2009 samråd om kraftledningar för distribution av el från vindkraftsparkerna Storliden och Jokkmokksliden.


Mötet hölls i byastugan i Springliden


Se karta med ledningssträckning >