Start, Allmän info och Kontakter

VindByar ekonomisk förening

Aktuell rapport från Vindval

(Publicerad 2018)

_________________________________________________________________________

Vindkraften i samhället - Vindvals lägesrapport 2016

(2016-03-15)

Anna Skarin är forskare vid SLU,

avdelning Renskötsel. Hon har

deltagit i Vindvals syntesarbete om

vindkraft och landlevande däggdjur och

ledde projektet Renar och Vindkraft, studie från anläggningen av två vindkraftparker i Malå sameby.

 

Sedan 2009 har Anna Skarin, SLU, med medarbetare i olika projekt genomfört studier i tre olika områden.

Det senaste projektet avslutades i december 2015 och har undersökt hur renar och rennäring påverkas under

driftsfasen.

Studierna visar att renarna kan påverkas av vindkraft i driftsfas och det verkar inte heller som om renarna i dessa områden vänjer sig vid vindkraftsparkerna.

 

Läs hela rapporten men särskilt sidorna 21-26

_________________________________________________________________________

Västra Götaland, Jämtland och Västerbotten toppar vindkraftslistan

Under första halvåret 2015 ökade antalet vindkraftverk* i drift i Sverige med 133 stycken. Länet med mest vindkraft är Västra Götaland. På andra plats kommer Jämtland och på tredje plats Västerbotten

 

Läs mer på Svensk Vindenergis hemsida

 

Vindkraftens påverkan på människors intressen

 

Denna populärvetenskapliga broschyr bygger på syntesrapporten "Vindkraftens påverkan på människors intressen".

 

Broschyren är framtagen inom kunskapsprogrammet Vindval som samlar in, bygger upp och förmedlar fakta om vindkraftens påverkan på människa och miljö. Vindkraften medverkar till en nödvändig utveckling av förnybar energi. Samtidigt påverkar den människors intressen.

 

Underlaget till broschyren är en sammanställning av forskning som tar upp buller, skuggor, reflexer, landskapsanalys, upplevelsevärden, natur och kulturmiljö, effekter på sysselsättning och servicenäring, attityder, deltagande och medborgarsamverkan

 

>> Läs utredningen

 

_________________________________________________________________________

 

Malå i topp !

 

 

 

 

 

 

Läs mer >>

_________________________________________________________________________

 

Sveriges sjätte nationalrapport om klimatförändringar är publicerad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ner hela rapporten >>

 

_________________________________________________________________________

 

SLU har sammanställt sin forskning gällande

 

"Störningar på ren - med perspektiv på etableringar av vindkraft i renskötselområdet"

 

Bilden visar: Renarnas hemområden under

kalvningsperioden 12 maj – 18 juni 2008 samt

 

schematiskt de identifierade möjliga vandringskorridorerna över Mörttjärnvägen och

Grundträskvägen.

 

 

Läs mer i SLUs rapport >>

 

_________________________________________________________________________

 

Informationsfilmer från Vindval

 

Vindvals forskning presenteras i 18 filmade reportage och forskarintervjuer om vindkraftens påverkan på människa, natur och miljö.

 

>> Se mer info och filmer

_________________________________________________________________________

 

Forskarrapport spillningsinventering

 

(nov 2011)

 

Forskarrapporten "En metodbeskrivning av datainsamling och analys för att studera renens habitatval i relation till vindkraftutbyggnader" genomförs bla runt vindkraftparkerna Storliden / Jokkmokksliden

 

Läs hela rapporten >>>

_________________________________________________________________________

 

 

Ta del av den samhällsekonomiska kalkylen av en vindkraftpark på 20 verk!

 

 

 

 

 

Utredningen är utförd av IUC Sverige AB på uppdrag av INNOVATUM TEKNIKPARK

 

 

Se hela presentationen>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VindByar Ekonomisk förening bidrar till utvecklingen i byarna Mörttjärn, Springliden och Lainejaur med hjälp av resurser som skapas i vindkraftsparkerna Jokkmokksliden och Storliden i Malå kommun.

 

VindByar har samarbetsavtal med Skellefteå Kraft

 

KONTAKTER

 

VindByar, Ekonomisk förening

c/o Roland Lundqvist

Springliden 11

930 70 Malå

 

tel +46 953 50022, +46 70 34 11 344

e-post: info@vindbyar.se

 

 

Orgnr: 769620-1768

Bg 431-9265

 

 

AKTUELL MÖTESPLAN

Ladda ner aktuell mötesplan

 

 

LÄNKAR

 

- Springlidens byaförening

 

- Mörttjärns byaförening

 

- Lainejaurs byaförening

 

 

 

- Byaföreningarnas förstudie år 2005

 

- Skellefteå Krafts förstudie år 2007

 

_______________________________